Friday, December 18, 2009

Adab berdoa menurut Imam Ghazali


Doa sebagai perantaraan yang membabitkan suatu ruang waktu yang tiada had dan batasnya, maka Allah sendiri menyuruh setiap hambanya berdoa tanpa mengira keadaan dan masa.
Kita juga diharuskan berdoa dalam keadaan penuh khusyuk, rasa rendah diri mengharapkan pertolongan Allah saja. Beberapa adab sopan seperti yang dianjurkan oleh agama perlulah sama-sama diikuti sewaktu memohon pertolongan dari Allah.

Imam al-Ghazali telah menjelaskan tentang adab berdoa yang dapat dihuraikan seperti:-
1. Pada waktu dan tempat yang baik dan mulia; pada hari Arafah, bulan Ramadhan, hari Jumaat, dan sepertiga akhir malam serta pada waktu sahur. Doa-doa tersebut diucapkan dalam keadaan yang sangat tenang misalnya ketika sujud (dalam solat), sebelum dan sesudah solat, dan ketika menghadapi musuh Allah(termasuk syaitan), dengan keadaan menghadap kiblat.

2. Membaca doa dengan penuh harap dan khuatir (khauf wa raja’)bila tidak diperkenankan. Dalam hal ini, dianjurkan agar merendahkan suara dan penuh dengan kekhusyukan, serta merasa keagungan dan kebesaran Allah s.w.t. sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya:

" ادعوا ربكم ثضرعا وخفية انه لا يحب المعثدين "

“Berdoalah kamu terhadap Tuhanmu dengan cara merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” [al-A’raf:55]

3. Doa tersebut dibaca secara berulang-ulang dua atau tiga kali, untuk menun
jukan bahawa ianya sangat diperlukan. Kita juga dianjurkan mengangkat kedua tangan dan menyapu kemuka di akhir doa. Ini menunjukkan kita memerlukan dikabulkannya doa tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. dari Umar ibn Khattab r.a bermaksud: “Jika (seseorang) menghulurkan (mengangkat) tangannya pada saat berdoa, maka ( doanya) tidak akan dikabulkan hingga ia mengusapkab ke mukanya.” [HR at-Tirmizi]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud menyatakan bahawa apabila kita berdoa hendaklah mengangkat kedua belah tangan kita setinggi dengan kedua belah pundak kita; apabila beristighfar hendaklah selalu diisyaratkan dengan telunjuk;dan apabila kita sedang hendaklah kedua belah tangan kita dihulurkan ke muka sambil mengangkatnya.

4. Susunan doa biasa dan sederhana, sopan dan tepat mengenai sesuatu yang dipintanya, dan tidak pada perkara yang remeh temeh. Lebih diutamakan menggunakan doa-doa yang diajarkan dalam al-Quran. Para Nabi dan Rasul banyak membaca doa dalam al-Quran untuk mengabulkan hajatnya lebih-lebih lagi ketika menghadapi musuh.

5. Mengawali dan mengakhiri doa dengan puji-pujian kepada Allah dan selawat atas Nabi. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w., “ Bahawasanya doa itu terhenti antara langit dan bumi, tiada naik, barang sedikit juga daripadanya sampai engkau berselawat kepada Nabi engkau.” [HR at-Tirmizi]

Dalam riwayat lain disebutkan, “ Apabila kamu hendak beroda, hendaklah ia memulai doanya dengan memuji Allah dan membesarkan-Nya. Sesudah itu berselawat kepada Nabi. Sesudah berselawat, barulah berdoa memohon sesuatu yang diingini.” [HR Abu Dawud & an-Nasa’i].

6. Bertaubat sebelum berdoa dan menghadapkan diri kepada Allah. Ini adalah untuk menyucikan batin dari kekotoran rohani. Allah s.w.t. Maha Suci, maka doa orang-orang yang suci batinya tentunya lebih cepat sampai berbanding doa-doa orang yang banyak berbuat dosa.

0 comments:

Post a Comment